Veelgestelde vragen

Vragen die we vaker tegenkomen

Vragen + antwoorden

Logis is software voor de planning en administratie die een sterke ondersteuning bieden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het programma is specifiek ontwikkeld voor bedrijven in de verticaal transport. Je kunt hierbij denken aan bedrijven die kraanactiviteiten verrichten, unieke of bovenmaatse transporten uitvoeren en/of diverse artikelen verhuren, zoals rijplaten.

Logis is een goede match voor bedrijven vanaf enkele voertuigen. Wanneer het wagenpark uit ongeveer 10 voertuigen bestaat, is het planningsproces aanzienlijk efficiënter in te richten. Bovendien bespaart het later in het proces een behoorlijk deel administratief werk.

Logis ondersteunt verhuurders van:

• Diverse kranen, zoals mobiele kranen, torenkranen of autolaadkranen

• Verhuur van alles wat niet zelfstandig op de bouw kan komen, zoals rijplaten, minikranen, verreikers

• Speciaal transport, er is geen limiet op afmeting of gewicht binnen Logis

• Groupage transport

• Chauffeurs/machinisten

Logis is software waarmee je orders kunt invoeren, een planning kunt maken en het bijbehorende kostenplaatje kunt schetsen. Daarbij is er een app, waarmee een werkbon en dagstaat automatisch gegenereerd wordt. Facturatie en verloning maken de cirkel rond.


Een planning bevat veel variabelen en wijzigingen. De (ervaren) planners doen vaak alles uit het hoofd, er worden bijna geen notities gemaakt. Doordat er steeds meer regels (variabelen) bijkomen wordt de druk op de planner verhoogd. Logis biedt een krachtige ondersteuning voor de planning en administratie. Hierdoor kan de planner zich concentreren op wat hij het liefst doet, een efficiënte planning maken! 

5.1 Het pakket is flexibel

ITmatic beseft dat geen dag hetzelfde is, uitzondering lijkt bijna de regel. Het pakket Logis onderscheidt zich door de mate van flexibiliteit. Dit merk je vooral bij het doen van wijzigingen.

Stel dat je de data van een order wijzigt waarin een grote kraan, twee ballastwagens en bijbehorende rigger zijn toegevoegd. Die artikelen zijn onderling gekoppeld, waardoor ze automatisch ‘meekomen’ naar de nieuwe datum. Op die manier kun je een order gemakkelijk ‘verslepen’.

5.2 De makers hebben transport ervaring

De ontwikkelaars van Logis hebben een achtergrond in de transport. Een snelle, efficiënte branche, waardoor Logis fundamenteel anders is dan software van andere aanbieders. Ondanks dat verticaal transport heel specifieke eigenschappen heeft, zijn bepaalde principes in planning vergelijkbaar.

5.3 De planner weet het zelf het beste

Wanneer je te maken hebt met veel wijzigingen, is het handig wanneer bepaalde gegevens vanzelf meekomen. Dit kun je automatiseren. Maar wat je bij veel programma’s ervaart, is dat je daarna zelf geen aanpassingen kunt doen.

Logis laat de regie bij de planner, waardoor hij zelf meer invloed heeft. Hij kan zelf tot op diep niveau wijzigen, bepaalde uitzonderingen maken en juist daardoor uitstekend zijn werk doen.

Wanneer er adhoc iets wijzigt, wordt die aanpassing ook automatisch in de administratie meegenomen. Dit bespaart dubbele handelingen en het voorkomt fouten in de facturatie.

In Logis kun je opdrachtgever en een order aanmaken. Binnen een order kun je diverse verkoopregels toevoegen. Een verkoopregel kan een activiteit, materieel of personeelslid bevatten. Dit noemen we een product. Daarbij zijn ook de bijbehorende tarieven en eigenschappen zichtbaar, zoals bijvoorbeeld vaste aanvoer- en afrijkosten.

Vanuit een verkoopregel ontstaat een activiteit. Die verschijnen op het planbord, met bijbehorende rij, laad- en lostijden. Deze activiteiten kunnen steeds aangepast worden. Pas bij het opslaan wordt een update verstuurd naar de app. Hierdoor zien de chauffeurs niet iedere wijziging, maar een voor hun geldende definitieve planning.


6.1 Waarom combineren we virtuele en daadwerkelijke kilometers?

Een route wordt digitaal gepland, daarop wordt de offerte gebaseerd. Dit zijn de virtuele km’s. Een planner knoopt de routes op een slimme manier aan elkaar, zodat de meest efficiënte ritten ontstaan. Wanneer de rit uitgevoerd is, zijn het daadwerkelijke kilometers. Logis combineert beide tot een optimale factuur. Nadien kan indien gewenst de kostprijs per product/opdracht berekend worden.

 

6.2 Waarom zijn de tarieven in de planning zichtbaar?

Omdat hiermee tijdens het proces van order tot factuur steeds inzichtelijk is: welke prijsafspraken zijn er gemaakt. We willen de planner handvaten geven, zodat hij actief kan meedenken over de opbrengsten en kosten.

 

6.3 Hoe kunnen we fouten voorkomen?

Een foutje sluipt er snel in en kan soms duur uitpakken. Een kraan inplannen zonder een geschikte machinist, dat mag eigenlijk niet kunnen. Ook wanneer er ‘items’ vergeten worden, kost dat tijd en geld. Bijvoorbeeld het meesturen van platenklemmen of het berekenen van een toeslag. Daarom zit er in Logis een handige functie, zoals een weekend of spoedtoeslag. Daarnaast geeft Logis ook aan wanneer een voertuig in of door een milieuzone moet rijden. Zo ontstaat een tot in de puntjes complete planning. Dit voorkomt boetes en tijdsverspilling. Bovendien bespaart het de planner veel denkwerk.


6.4 Hoe maken we de planning minder kwetsbaar?

Van de plannersafdeling horen wij af en toe geluiden waar we ons zorgen over maken. Wanneer een planner overloopt, heeft dat invloed op de werksfeer van alle medewerkers. Daarnaast is een planner een onmisbare maar kwetsbare schakel. Stel je eens voor dat hij onverwacht uitvalt. Een scenario waar je als management rekening mee moet houden. Planning is een cruciale schakel die ten alle tijden operationeel moet blijven.

1. Door de kennis in een helder systeem op te slaan

Wanneer de kennis uit het hoofd van de planner in een systeem te vangen is, kun je daarmee deze kwetsbare schakel borgen. Bovendien scheelt het letterlijk denkvermogen, die zo effectiever gebruikt kan worden. 

Dit betekent ook dat iemand met minder inzicht en ervaring kan bijspringen.

2. Door de juiste mensen op de juiste stoel te houden

In de arbeidsmarkt is sprake van een tekort aan planners. Het lijkt misschien een logische keuze om een machinist op de planning te zetten, maar dan is de ene stoel gevuld en de andere leeg. Beide vakmensen hebben hun eigen kwaliteiten en plek. Een duurzame oplossing zou zijn dat een goede machinist op zijn eigen plek kan blijven. Logis is de tool waarmee zowel de planner als de machinist efficiënt kan werken.

3. Door de planner de praktische tools te geven die zijn werk makkelijker maken.

Logis zorgt voor een extra handvaten voor de planning. Door een slimme inrichting van Logis hoeft de planner minder lang na te denken over hoe hij de planning moet indelen. Daar waar mogelijk is zal Logis meedenken met de planning. Zo kan Logis bijvoorbeeld een optimale planning schetsen, maar de regie blijft in handen van de planner. 

Logis is naadloos af te stemmen op de wensen van jouw organisatie. Hoe beter de order is ingericht, des te vlotter het proces verloopt.

Tenslotte bespaart Logis ook administratief werk, dus wellicht kan een werknemer van facturatie voortaan helpen bij het aanmaken van orders.

Logis werkt met orders. Het is mogelijk om aan één order meerdere verkoopregels toe te voegen. Divers materieel, bijbehorende attributen en chauffeurs onder één order. Voor kortdurende projecten is het dus niet nodig om aparte projectconstructies aan te maken (exclusief langdurige, complexe projecten in die veel voorkomen in de bouwsector).

In de order zijn de tarieven al zichtbaar. Ook de kosten voor hulpmaterialen en toeslagen worden daarin direct meegenomen. Op deze manier heeft een planner al in een vroeg inzicht in de opbrengsten en daardoor ook in het te verwachten resultaat. 

In plaats van materiaal en personeel steeds bij elkaar te zoeken, kun je in Logis een vaste machinist koppelen aan een bepaalde voertuig en de eventueel daarbij horende bij-inzet. Denk hierbij aan een ballastwagen voor een zware kraan. Hiermee sla je dus 4 vliegen in 1 klap!

Orders herhaaldelijk kopiëren is niet nodig, je kunt activiteiten meerdaags inplannen.

Daarnaast krijg je inzicht in hoe jouw wagenpark benut wordt. Met die informatie kun je het materieel optimaal gaan inzetten.

In plaats van álle data te controleren, analyseren we enkel de afwijkende data. Dit betekent dat in plaats van het nalopen van alle brug- en filemeldingen, we liever inzoomen op de afwijkingen. De planner beslist welke afwijkingen nuttig zijn te onderzoeken.

De app bevat zowel de dagstaat als de werkbon. Voor de machinist zijn deze gegevens makkelijk en snel in te vullen. Ook kan hij alvast vooruit kijken in zijn werkzaamheden. Wanneer een werkbon en dagstaat opgeslagen worden, dan worden de orders facturabel en de uren van de machinist klaar voor verloning. De app genereert daarmee data waarmee de planner inzicht krijgt. En dat bespaart beide partijen ook veel onderlinge telefoontjes.

De implementatie van deze software is niet alleen een slag in de digitalisering, maar vooral ook in de procesautomatisering. Hiermee sla je twee vliegen in één klap.

 

De kosten van het pakket is afhankelijk van het aantal gebruikers en de duur van het contract. Tijdens een persoonlijke afspraak komen we informeren welke wensen, behoeften en werkwijzen er zijn bij een bedrijf. Op basis daarvan maken we een voorstel op maat.

Logis is software voor transport in de verticaal transport, maar het is géén:

• werkplaatspakket voor het registreren van het onderhoud

van machines

• warehouse management systeem om opslag te managen

• financieel pakket om de boekhouding te doen

Deze onderdelen bouwen we bewust niet ín ons pakket, omdat het doel teveel verschilt. De focus van Logis is het maken van een efficiënte en flexibele planning.

We begrijpen dat het handig is koppelingen te hebben met een financieel pakket of bijvoorbeeld je werkplaatsmodule. Dit is ook zeker mogelijk met Logis.

We snappen dat een ‘alles in 1 pakket’ aantrekkelijk klinkt. Eén aanspreekpunt, geen koppelingen, alles automatisch... Toch zijn er een aantal zwaarwegende nadelen. Die besparen we je liever.

Onze focus ligt op het praktisch ondersteunen van jouw planning. Ons specialisme is het operationeel maken van deze planning. Dat is een vak apart, ons vak.

De focus ligt bij ITmatic op een passende oplossing voor de planning van bedrijven in de verticale transportsector. De software is daar specifiek voor ontwikkeld, het omvat alle functies die je nodig zou kunnen hebben. Maatwerk is dus zelden nodig.

ITmatic werkt met een team van acht gepassioneerde mensen aan dit pakket. Zij hebben een brede achtergrond in de transportwereld. Bepaalde slimme functies uit die sector zijn geïntegreerd. Door onze ervaring te combineren met de wensen van de gebruikers is een krachtige software ontstaan. Logis is daarmee buitengewoon geschikt voor logistieke bedrijven in de bouwsector.

Gebruikers van Logis geven aan dat het pakket erg wendbaar is, waardoor het optimaal meebeweegt met de wensen van de organisatie.

Ook geven ze aan dat het modulair implementeren een voordeel is. Op die manier kun je stapsgewijs de interne processen inrichten.

Neem contact met ons op voor een praktische demo. Daarin laten we je zien hoe ons planbord eruit ziet en beantwoorden we ook al je vragen.