Ordermanagement

Ordermanagement

Wat kun je met deze module?

 • Offertes aanmaken
 • Klantgegevens & prijsafspraken opslaan
 • Orders bevestigen

Voordelen van de ordermanagement

Wat maakt deze module zo handig?

 • Klantgegevens centraal voorhanden 
 • Klantgegevens up to date 
 • Prijsafspraken inzichtelijk 
 • (Prijs)afspraken volgens 1 lijn
 • De juiste invoer is de basis voor je factuur; eenmalig invoeren van gegevens

Ordermanagement

Wat voorkom je hiermee?

 • Zoekraken/verouderen van contactgegevens
 • (Wijzigingen in) (prijs)afspraken zijn onduidelijk of zoek
 • Meerdere verschillende werkwijzen 
 • Verschillen in prijsafspraken & onduidelijkheid
 • Incomplete planning
Meer informatie